Privacy statement

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. We blijven zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. We hebben ons privacy statement in overeenstemming gebracht met de nieuwe regels. Als je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacy beleid.

PowerD B.V. is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, opdrachtgevers, alsook bezoekers van haar website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de wet hieraan stelt.

PowerD B.V., gevestigd aan Overschiestraat 186 1062 XK Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Overschiestraat 186 1062 XK Amsterdam

+31 85 8331910

www.powerd.io

Oscar Westerhof is de Functionaris Gegevensbescherming van PowerD B.V. Hij/zij is te bereiken via info@powerd.io.

Persoonsgegevens die wij verwerken

PowerD B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze websites, apps, overige diensten en/of omdat jij of jouw werkgever (in het geval jouw werkgever de opdrachtgever is) deze gegevens aan ons verstrekt. Hierbij kan het zijn dat wij jouw gegevens verwerken als klant van PowerD of van een wederverkoper, als degene bij wie de installatie plaatsvindt en daarmee de feitelijke hoofdgebruiker daarvan, of als beiden. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van jou verwerken,

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeninggegevens
 • Laadpas ID, Laadpaal ID, gebruikersnaam, wachtwoord, gegevens van je energieverbruik en laadmomenten, naam werkgever, persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt in correspondentie en telefonisch

Als bezoeker/ gebruiker van onze website, portal en/of app:

 • Locatiegegevens, gegevens over uw gebruik van deze diensten, IP-adres, gegevens van je internetbrowser en het apparaat dat je gebruikt, cookies

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PowerD B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de overeenkomst uit te kunnen voeren en onze diensten te kunnen leveren met inbegrip van het verlenen van klantenservice en het uitvoeren van onderhoud/ reparaties
 • Voor administratieve doeleinden en facturatie
 • Om de verbruikte energie te kunnen factureren, verrekenen en/of compenseren indien dit aan de orde is
 • Om onze installaties op afstand te kunnen monitoren en van updates te kunnen voorzien
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Als wij hier op grond van fiscale wetgeving toe verplicht zijn

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken, tenzij wij verplicht zijn om uw gegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

PowerD B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou/jouw werkgever, of de overeenkomst tussen jou/jouw werkgever en de wederverkoper via wie PowerD haar diensten levert, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PowerD B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PowerD B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. PowerD B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Lijst van cookies:

 • Google Analytics: _ga, _gid, _gat

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PowerD B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@powerd.io. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. PowerD B.V. wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PowerD B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@powerd.io.

Bijgewerkt op: 15 december 2021