PowerD | Privacy- en cookieverklaring 

Bijgewerkt op: 7 februari 2023 

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. PowerD B.V. (hierna: “PowerD”, “we” of “wij”) blijft zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. We hebben onze privacy- en cookieverklaring in overeenstemming gebracht met de nieuwe regels. Als je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid. 

PowerD is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, opdrachtgevers, alsook bezoekers van haar website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de wet hieraan stelt. 

PowerD, gevestigd aan Overschiestraat 186 1062 XK Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring. 

Contactgegevens 

Overschiestraat 186 1062 XK Amsterdam 

+31 85 0290148 

www.powerd.io 

 

Je kan onze Functionaris Gegevensbescherming bereiken via info@powerd.io. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

PowerD verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze websites, apps, overige diensten en/of omdat jij of jouw werkgever (in het geval jouw werkgever de opdrachtgever is) deze gegevens aan ons verstrekt. Hierbij kan het zijn dat wij jouw gegevens verwerken als klant van PowerD of als klant van PowerD’s wederverkoper, als degene bij wie de installatie plaatsvindt en daarmee de feitelijke hoofdgebruiker daarvan, of als beiden. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van jou verwerken. 

Als gebruiker van een laadpunt dat door PowerD wordt beheerd en/of geïnstalleerd: 

 • Identiteitsgegevens die worden gebruikt om jou te identificeren en met je te communiceren. Dit betreft jouw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en een gecodeerde versie van het wachtwoord dat je hebt ingesteld. 
 • Adresgegevens om jouw laadpunt te kunnen installeren en beheren. Hiervoor gebruiken wij jouw land, adres, postcode en huisnummer. 
 • Profielgegevens om je onze verschillende diensten te kunnen leveren. Hiervoor gebruiken wij jouw bankrekeninggegevens, energietarief en het merk, model en type auto. 
 • Laadgegevens om jouw sessies te kunnen beheren en de juiste diensten te kunnen aanbieden. Hieronder valt het Laadpas ID, Laadpaal ID, gegevens van je energieverbruik en laadmomenten, naam werkgever, persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt in correspondentie en telefonisch. 

 

Als gebruiker van de Slim Laden proposities van PowerD: 

 • Connected Car gegevens om verbinding te maken met de elektrische auto. Om jouw auto optimaal te kunnen laden, slaan wij jouw machtiging op om de gegevens uit te kunnen lezen. Na machtiging kunnen wij deze gegevens inzien, waaronder State of Charge en kilometerstand. 
 • App gegevens om onze diensten te verbeteren. Wij slaan op welk type apparaat wordt gebruikt met onze app, welke versie van de app geïnstalleerd is, er voor het laatst is ingelogd, de taal waarin de app wordt gebruikt, en welk besturingssysteem wordt gebruikt om de app te installeren. 
 • Laadvoorkeuren om de auto optimaal te laden. Dit omvat het gewenste vertrekmoment met de bijbehorende gewenste state of charge. Ook houden wij de laadsnelheid van laadpunten bij om optimaal te kunnen sturen. 
 • Marketingvoorkeuren slaan wij op om bij te houden welke gebruikers op de hoogte gehouden willen worden van aanbiedingen en updates. 

 

Als bezoeker/ gebruiker van onze website, portal en/of app: 

 • Bezoekersgegevens, bevattend jouw locatiegegevens, gegevens over je gebruik van deze diensten, IP-adres, gegevens van je internetbrowser en het apparaat dat je gebruikt en cookies. 

 

Onze applicatie downloaden
Om gebruik te kunnen maken van onze app, dien je deze eerst te downloaden. Dit kun je doen via de App Store of via Google Play. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder (Apple danwel Google) hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden je daarom aan de relevante privacy- en cookieverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

PowerD verwerkt jouw persoonsgegevens met op basis van de volgende grondslagen: 

 • Als wij hier op grond van fiscale wetgeving toe verplicht zijn 
 • Als je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven 

 

PowerD verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Om de overeenkomst uit te kunnen voeren en onze diensten te kunnen leveren met inbegrip van het verlenen van klantenservice en het uitvoeren van onderhoud/ reparaties 
 • Voor administratieve doeleinden en facturatie 
 • Om onze diensten te verbeteren 
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Om contact met je op te kunnen nemen als je een sollicitatie hebt gedaan 
 • Om contact op te kunnen nemen als er een contactverzoek is gedaan 
 • Voor operationele en commerciële berichtgeving 

 

Specifiek voor gebruikers van een laadpunt dat door PowerD wordt beheerd en/of geïnstalleerd: 

 • Om de verbruikte energie te kunnen factureren, verrekenen en/of compenseren indien dit aan de orde is 
 • Om onze installaties op afstand te kunnen monitoren en van updates te kunnen voorzien 

 

Specifiek voor gebruikers van de Slim Laden proposities van PowerD: 

 • Om een optimaal laadprofiel te berekenen en van toepassing te laten zijn op de auto, en de eventuele daaruit volgende voordelen te bewerkstelligen 
 • Dit te administreren om gebruikers, klanten en partners bewijs te kunnen leveren van de bewerkstelligde voordelen  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag goed hebben afgehandeld. 

Gegevens omtrent laadvergoeding bewaren wij 7 jaar na vergoeding, om te kunnen voldoen aan fiscale wetgeving. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

PowerD verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou/jouw werkgever, of de overeenkomst tussen jou/jouw werkgever en de wederverkoper via wie PowerD haar diensten levert, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PowerD blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Voor de verschillende Diensten werkt PowerD met de volgende partners: 

 • Installatiepartners zijn gespecialiseerde bedrijven die de laadpunten komen installeren bij jou thuis.  
 • Energiepartners bieden oplossingen voor het aanbieden en onderhouden van energiecontracten inclusief de bijbehorende portalen en klantenservice. Dit gebeurt uit naam van Powerd Energiediensten. 
 • IT Partners leveren software om de laadpunten te beheren, connectie te leggen met de auto en de gegevens uit te lezen, en het optimale laadprofiel opstellen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

PowerD gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. PowerD gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

Lijst van cookies: 

 • Google Analytics: _ga, _gid, _gat 

 

Deze cookies gebruiken we voor het optimaliseren van de website en het tonen van de juiste service content. 

 

reCAPTCHA 

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om onze website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van Google. 

Social media buttons 

Op onze website maken wij gebruik van een social media button, welke jou doorgeleidt naar het betreffende social media platform. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van het social medianetwerk. Als je wilt weten wat het social media platform doet met je persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring: 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PowerD en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@powerd.io. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. PowerD wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

PowerD neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@powerd.io.