Om energiekosten te verlagen, geldt vanaf 1 januari 2023 een prijsplafond op energie. Dat heeft natuurlijk invloed op jou als klant van Powerd Energie. In dit artikel leggen we je uit hoe het prijsplafond precies werkt. Ook als je zonnepanelen of een warmtepomp hebt, of als je gebruik maakt van de Smart Driving app. De laatste details van het prijsplafond worden op dit moment uitgewerkt.

Dit artikel wordt bijgewerkt zodra er updates zijn.
Laatst bijgewerkt op: 21/12/2022

Prijsplafond algemeen

Wat is het prijsplafond?

Om huishoudens tegemoet te komen, voert de overheid van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 een prijsplafond op energie in. Je betaalt een maximumprijs (prijsplafond) tot een bepaald verbruik (verbruiksplafond). Voor stroom betaal je een maximumtarief van €0,40 per kWh tot een stroomverbruik van 2.900 kWh en een maximumtarief van €1,45 per m3 tot een gasverbruik van 1.200 m3.

Voor het energieverbruik boven deze verbruiksplafonds betaal je het reguliere energietarief dat is opgenomen in je energiecontract.

Hoe wordt het prijsplafond verdeeld over het jaar?

Het prijsplafond geldt voor het gehele jaar, maar iedere maand heeft z’n eigen verbruiksplafond. Dat heeft twee redenen:

  • Het moment waarop je je jaarrekening krijgt, verschilt per huishouden. Dat kan februari zijn, maar ook juni of oktober. Dit valt in de meeste gevallen samen met de datum waarop je ooit je contract hebt afgesloten.
  • Het is mogelijk om binnen het jaar over te stappen naar een andere energieleverancier.

De verbruiksplafonds van 2.900 kWh en 1.200 m3 zijn verdeeld over de maanden van het jaar, op basis van het verbruiksprofiel van een gemiddeld huishouden. Een huishouden verbruikt in de winter meer stroom en gas dan in de zomer. De verdeling ziet er daarom als volgt uit:

 

Zie ik het prijsplafond terug in mijn maandbedrag?

Het prijsplafond wordt als korting in je maandbedragen verwerkt. De totale verwachte korting wordt gelijkmatig over de maanden verdeeld, zodat je maandbedrag elke maand hetzelfde is. Naar verwachting wordt jouw maandbedrag halverwege januari herberekend.

 

Het prijsplafond in de praktijk

Zo wordt het prijsplafond toegepast: een rekenvoorbeeld

Bij het toepassen van het prijsplafond wordt gekeken of 1) jouw tarief boven de € 0,40 (stroom) of € 1,45 (gas) uitkomt en 2) of jouw verbruik boven het verbruiksplafond uitkomt.

Bij een contract met een enkel tarief is het eenvoudig om vast te stellen wat jouw tarief is. Maar bij een vast contract met een piek- en daltarief of bij een dynamisch contract wordt eerst een gewogen gemiddelde tarief berekend. Hoe dat tot stand komt, lees je verder naar onder.

Voorbeeld energiekosten stroom januari

Plafond stroom januari: 339 kWh

Situatie 1: tarief onder het prijsplafond
Is je tarief lager dan € 0,40? Dan verandert er eigenlijk niets ten opzichte van de huidige situatie:

Situatie 2: tarief boven het prijsplafond
Is je tarief hoger dan € 0,40? Dan betaal je tot 339 kWh slechts € 0,40. Dit wordt verrekend in de vorm van een korting.

Berekening van het tarief bij een piek-dal contract

Heb je een vast contract met een piek- en daltarief? Dan wordt bij het toepassen van het prijsplafond gekeken naar jouw gewogen gemiddelde tarief.

Aan het eind van de maand wordt (zowel voor stroom als gas) bekeken wat jouw totale kosten waren en hoeveel je hebt verbruikt. Je totale kosten worden gedeeld door je totale verbruik. Dat is dan jouw gewogen gemiddelde tarief.

Na het berekenen van het gewogen gemiddelde is de toepassing van het prijsplafond hetzelfde als bij het rekenvoorbeeld.

Berekening van het tarief bij een dynamisch contract

Heb je een dynamisch contract? Dan wordt bij het toepassen van het prijsplafond gekeken naar jouw gewogen gemiddelde uurprijs (stroom) of dagprijs (gas). Het is dus niet zo dat een uurprijs wordt afgetopt als deze boven de € 0,40 uitkomt. Het gewogen gemiddelde wordt als volgt berekend:

Aan het eind van de maand wordt (zowel voor stroom als gas) bekeken wat jouw totale kosten waren en hoeveel je hebt verbruikt. Je totale kosten worden gedeeld door je totale verbruik. Dat is dan jouw gewogen gemiddelde tarief.

Na het berekenen van het gewogen gemiddelde is de toepassing van het prijsplafond hetzelfde als bij het rekenvoorbeeld. Boven het verbruiksplafond betaal je dus geen wisselende uurtarieven. Het is nog steeds zinvol om te letten op de momenten waarop je energie verbruikt: hoe meer stroom je tijdens goedkope uren verbruikt, hoe lager je gewogen gemiddelde tarief.

 

Zonnepanelen, warmtepomp en Smart Driving

Het prijsplafond i.c.m. zonnepanelen

Goed nieuws voor zonnepanelenbezitters: het prijsplafond wordt toegepast op het netto verbruik. Voor het salderen en terugleveren verandert er niets. De teruglevering van je zonnepanelen wordt eerst van je totale verbruik afgehaald. Daarna wordt pas gekeken of je netto verbruik onder of boven het verbruiksplafond zit.

Het prijsplafond i.c.m. een warmtepomp

Huishoudens met een warmtepomp hebben een hoger stroomverbruik en gebruiken geen of weinig gas. Hierdoor is het prijsplafond voor hen minder gunstig. Het kabinet heeft op 4 oktober jl. bekend gemaakt dat ze huishoudens met een warmtepomp tegemoet willen komen. Hoe en wanneer dat zal gebeuren, is nu nog niet bekend.

Het prijsplafond i.c.m. de Smart Driving app

Heb je een energiecontract van Powerd en maak je gebruik van de Smart Driving app? De slim laden korting blijf je gewoon ontvangen. Zolang je je laadsessies bevestigt in de app, ontvang je op je jaarrekening 3 cent per slim geladen kWh. Daarnaast sturen we je laadkosten ook nog steeds direct naar je werkgever.